de-Klempířské školení pro rok 2020 od společnosti STŘECHY COMAX®

23.07.2020
Banner - ČeskýVýrobek.cz


První ročník certifikačního školení klempířské veřejnosti od společnosti STŘECHY COMAX® probíhal v několika termínech již od druhé poloviny prosince roku 2019 až do konce března letošního roku. 


Předem bychom velice rádi poděkovali všem účastníkům prvního ročníku školení klempířské veřejnosti. Poděkování patří také klempíři a školiteli panu Františku Žílovi, který prokázal své mistrovství v předávání dovedností klempířského řemesla.


Školení klempířů - praktická část, lemování střešního okna STŘECHY COMAX® 2020

SEMINÁŘ A PRAKTICKÁ ČÁST ŠKOLENÍ


V dopoledních hodinách byla představena mateřská společnost Metal Trade Comax a.s., a problematika lakování plechu systémem COIL COATING. Školení bylo rozděleno na dva časové úseky, které oddělilo příjemné posezení u obědového menu. V odpoledních hodinách proběhla praktická ukázka systémového lemování střešního okna od společnosti Velux ČR. Součástí semináře byla prezentace novinek německého výrobce stavebních fólií Dörken/fólie Delta v podání  obchodně technického poradce pana Michala Mudrocha.


SEMINÁŘ


Prezentace produktové řady společnosti STŘECHY COMAX  přinesla také představení novinek pro rok 2020, které se týkají převážně nové řady montážních návodů a systémového odvětrání střešní konstrukce.

PRAKTICKÁ ČÁST


Praktická část školení byla postavena na osazení střešního okna a jeho zabudování s použitím krytiny COMAX KLIK. Dále jsme se zaměřili na oplechování komínového tělesa do stejného typu plechové krytiny.


Seminář i praktická ukázka řešení prostupu drážkovou hliníkovou krytinou COMAX KLIK postupně přinesla inovativní klempířská řešení a zajímavé pohledy z praxe na dané téma. Právě díky klempířským zkušenostem a schopnostem účastníků školení se nám podařilo posunout systémové řešení lemování střešního okna téměř k dokonalosti. V krátkosti se Vám zde pokusíme představit řešení osazení střešního okna s lemováním do plechové střešní krytiny drážkového typu, které bylo předmětem našeho školení.

MONTÁŽNÍ POSTUP LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA DO DRÁŽKOVÉ KRYTINY COMAX KLIK


Obecně platí, že veškeré prostupy střešní konstrukcí jsou kritickým bodem pro pokládku všech typů střešních krytin. Plechová střešní krytina drážkového typu je v tomto ohledu limitována dodržením pravidel napojení a neporušení duté drážky bezpečnostního zámku. Tento typ krytí je uvažován jako zatahovací systém s jednoduchou drážkou, bez nutnosti přímého kotvení.


Tento způsob lemování střešního okna do drážkové střešní krytiny COMAX vychází ze standardního systémového lemování EDQ od společnosti Velux. Tato poměrně horká novinka z druhé poloviny roku 2019 byla díky prvnímu ročníku klempířského školení STŘECHY COMAX povýšena na velice bezpečné a estetické řešení tohoto choulostivého detailu. 

Obsahem nového montážního doporučení pro tento typ krytiny, bude také detail lemování střešního okna v obrázkové podobě, který v současné době připravujeme. Při navrhování pokládky a sestavení cenové kalkulace vždy vycházíme ze souřadnic pro přesné osazení střešního okna do plochy střešní konstrukce. Zde uvažujeme spodní šár krytiny cca 150 mm nad spodní hranu střešního okna. Dále pak vždy přidáváme dva šáry krytiny navíc, pro výrobu oplechování obou boků střešního okna (dle velikosti střešního okna ). Nad oknem krytinu uvažujeme zavléknout do připravených "Z" lišt. Délka šárů odpovídá tomuto detailu až do hřebenové části střechy. Stejný postup navržení kladečského plánu bude použit také pro osazení střešního výlezu či oplechování komínového tělesa. 


UKÁZKA LEMOVÁNÍ KOMÍNU DO PLECHOVÉ KRYTINY COMAX KLIK


Lemování komína vychází opět z přizvednutí přední části lemu pomocí "Z" lišt nad stojatou drážku krytiny COMAX KLIK. Boky komína jsou tvořeny zdvihem krytiny o 150 mm a jejich přihnutím na komínové těleso. Následně jsou boky falcovány k přední části lemování a výsledný efekt působí velice esteticky. Zadní část komína je řešena jednoduchou ležatou drážkou profilovanou do oblouku.


Lukáš Moravec DiS.

Technické oddělení Velvary

Certifikát STŘECHY COMAX
Certifikát STŘECHY COMAX