Banner - ČeskýVýrobek.cz

SYSTÉMOVÉ OPLÁŠTĚNÍ BUDOV COMAX®


Společnost Metal Trade Comax a.s., jako výrobce lakovaných plechů dodává tento vstupní materiál pro výrobu sendvičových panelů několika renomovaným výrobcům. Díky této dlouhodobé spolupráci divize STŘECHY  COMAX® zařadila tyto materiály do své nabídky. Dnes nejběžnějším použitím sendvičových panelů je lehký obvodový plášť výrobních a skladovacích hal ve všech možných variantách. Pro naše zákazníky a partnery s dodávkou panelů dle výběru a požadavků nabízíme s tím spojený nezbytný technický servis. Od prvotního návrhu skladeb a detailů, kompletní cenové nabídky, vytvoření montážní dokumentace a asistence techniků přímo na staveništiREVITALIZACE FASÁD LOP COMAX®


    

Jedná se o budovy, které dnes lehké obvodové pláště mají. Ty byly realizovány již od druhé poloviny šedesátých let 20 stol. a jsou známy jako FEAL, KORD, BOLETICKÝ PANEL. Tyto pláště jsou dnes na hraně své živostnosti a funkce. Nejvíce z důvodu nedostatečných tepelně izolačních vlastností a nenaplňují ani estetické nároky vyžadující určitou reprezentaci. Většina takových staveb jsou administrativní a budovy občanské vybavenosti v mnoha variantách a rozsahu, které jsou rozesety napříč celou republikou. U některých typů jsou známá i zdravotní rizika v podobě použití AZBESTocementových materiálů.


Pro zákazníky, developery, architekty a projektanty realizujeme a připravujeme obnovování takových objektů, kde použití sendvičových panelů je výbornou volbou. V možnostech mnoha variant dle funkčního tak estetického vnímání. Základním pravidlem je provedení důkladného pasportu původního pláště. Určení použitých materiálů v jeho skladbě. Pro vnější revitalizaci a zateplení fasády je nejdůležitější stav konstrukce nosného rastru z ocelových ev. hliníkových profilů. V drtivé většině případů jsou tyto konstrukce v takovém stavu, že po řádném odstranění vnějších vrstev a očištění od hrubých nečistot jsou připraveny pro následnou montáž nových skladeb. Lokálně v místech největších tepelných mostů, zatékání či jiných poruch je potřeba drobná oprava tj. odstranění koroze s následným novým antikorozním nátěrem. Výjimečně dochází ke kompletní výměně zcela degradovaných prvků. Následná montáž je díky nízké hmotnosti a snadné opracovatelnosti sendvičových panelů COMAX velice rychlá a přesná

U jednotlivých systémů je buďto ponechán původní plášt a odstraní se pouze dekorativní zbytné prvky fasády případně se odstrojí vybrané části. Rozvedené technologie se přeloží v možnostech a požadavcích nové skladby.

Dále se instaluje horizontální rošt pro orientaci panelů ve vertikální skladbě, rozmístění a detailní řešení viz. MPD. Případně se panely montují v horizontální poloze přímo na vlastní KCI původního pláště. Meziprostor se vyplní lehkou tepelnou izolací dle výběru investora. Ve většině případů minerální vatou o vhodné síle. Kompletace díky lemovacím prvkům. Lemování oboustranně lakovaným plechem COMAX. Navržený tvar a rozsah dle zvoleného řešení a přání investora.


MODERNÍ ÚSPORNÉ RODINNÉ DOMY COMAX®Umožňuje stavět objekty s dokonalými tepelně izolačními vlastnostmi v nízkoenergetických a pasivních standardech. Je kombinací nových a současných sofistikovaných systémů. Pro tento stavební systém obecně platí, že jednoduchost a variabilita, umožní splnit požadavky zákazníků, včetně individuálních potřeb.

Kompletní stavebnicové řešení vč. montážní dokumentace s ohledem na konkrétní požadavky stavebníka. Založení na betonových patkách, vztyčení primární ocelové konstrukce a následné opláštění ze sendvičových panelů umožní rychlost a zámečnickou přesnost výstavby v řádů dnů. Tím významně ušetří náklady a v dnešní době i náročnost na pracovní sílu. V neposlední řadě minimalizaci rušivých procesů stavební výroby na bezprostřední okolí staveniště.


MIKROSYSTÉMY COMAX®

Jednoduchý konstrukční stavební systém, který umožňuje stavět ty nejmenší objekty k různorodému použití. To mohou být nezateplené přístřešky či kolny, nebo dokonale zateplené mikro domky v úsporném standardu. Výstavba objektů je velmi rychlá a jednoduchá. Díky nízké hmotnosti a unikátnímu založení není stavba trvale spojená s rostlým povrchem. Tento fakt, potom umožňuje, umístit objekt i v lokalitách, kde místní regulativ neumožňuje trvalé stavby. 


Základní stavebnice TP02 je rekreační případně provizorní domek, který umožní bezproblémové užívání od brzkého jara do pozdního podzimu. Případně celoročně pokud to bude požadavek zákazníka. Tomu se objekt přizpůsobí, tzn. jak tepelně-izolační obvodový plášť, tak technické zařízení, způsob vytápění, ohřev užitkové vody, kanalizace např. případná separace odpadních vod v kombinaci s kořenovou čistírnou.

Základní sestava je ze tří modulů (předsíň/koupelna, kuchyně/jídelna, pokoj/ložnice). Dále se dají při zachování jednoduchých pravidel, napojovat další moduly, až k možnosti vytvoření celé řadové kolonie.


Pro tyto stavebnice obecně platí ,že jednoduchost a variabilita, umožňuje splnit většinu požadavků zákazníků, vč. individuálních projektů. Samozřejmě pokud se představy vejdou do mantinelů samotného konstrukčního řešení. Pro tyto případy máme připraveny další řadu konstrukčních systémů v nízkoenergetických a pasivních standardech.

Všechny tyto stavební systémy v kombinaci s vhodnými technologiemi v budoucnu umožní ostrovní energetickou soběstačnost. 


Tomáš Pazdera

Specialista stavebních systémů

GSM.: +420 606 660 372

pazdera@mtcomax.cz