Banner - ČeskýVýrobek.cz

TRAPÉZOVÉ PROFILY
OD VÝROBCE STŘECHY COMAX®


Trapézové plechy patří k tradičním stavebním prvkům, které se používají především k zastřešení větších střešních ploch zemědělských nebo průmyslových objektů. Ve většině případů je trapézový plech s vyšším profilem základním konstrukčním prvkem. Další uplatnění nacházejí trapézové profily různých velikostí jako fasádní panely, stěnové profily, podhledy, ztracená bednění, ploty aj.

STŘECHY COMAX® s výrobním závodem ve Velvarech v současné chvíli vyrábí 4 typy trapézových profilů s označením TR-18TR-35, TR-40 a TR-50. Veškeré tyto profily jsou vhodné pro zastřešení šikmých střech. Trapézový profil s označením TR 18 často nachází své uplatnění jako fasádní panel k opláštění větších areálů výrobních, komerčních i zemědělských budov

Trapézové profily COMAX® jsou tvarovány na moderních profilovacích linkách ve Velvarech nedaleko Prahy. Profilováním s přesnými přístřihy délek uvedených v kladečském plánu získáte rozměry trapézového plechu přesně stanovené pro konkrétní konstrukci střechy, popř. fasády.

Aluzinkové trapézové plechy COMAX® - Vyšší stupeň ochrany s velice efektivním vzhledem, pro stavby bez nároku na lakovaný materiál. 


Přírodní provedení materiálu s katodickou ochrannou Aluzinku má mimořádnou antikorozní odolnost. Pro dělení tohoto materiálu na stavbě platí stejná pravidla jako pro lakovaný materiál od společnosti METAL TRADE COMAX, a.s. Je zakázáno používat víceúhlovou brusku a podobné nářadí. Díky rovnému střihu nůžek je zabezpečena samohojivá schopnost Aluzinku. Ten zabezpečí na střižené hraně ochrannou vrstvu v podobě hnědé patiny a neobjeví se rez. Není proto nutné dodatečně ošetřovat řezné hrany. Aluzinkové trapézové profily typů Tr18, Tr35, Tr40, Tr50 dodáváme v tloušťkách 0,6/0,75/0,88 mm (Tr18 - pouze v provedení 0,6 mm). Výrobky s povlakem hliník-zinek (AZ). Výrobky se dodávají s obvyklým květem v provedení povlaku s kovovým leskem - povlak AZ 150 AE.

POUŽITELNOST TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ JIŽ OD 8° SKLONU STŘECHY


TRAPÉZOVÉ STŘEŠNÍ A KONSTRUKČNÍ PROFILY
OD STŘECHY COMAX®


Pestrá paleta základních odstínů ve všech povrchových úpravách pro hliníkové i pozinkované ocelové trapézové profily dává možnost výběru barevného odstínu na zakázku, to je ideální příležitost pro využití trapézových profilů COMAX® ve firemních barvách na opláštění budov, zastřešení hal, ale také pro interiérové krytí podhledů a zateplených stěn.


Trapézové profily se v závislosti na tloušťce vstupního materiálu, tvaru a výšce profilu rozdělují na konstrukční profily, stěnové a střešní profily. Pro konkrétní použití daného materiálu v dané situaci je vždy nutné posoudit vhodnost daného profilu se statickými tabulkami. 

Výpočet uvedený v projektové dokumentaci stavby uvádí přesnou a maximální možnou vzdálenost podpěr střešní konstrukce v závislosti na výšce trapézového profilu, tvaru střechy, sněhové oblasti, atd. Pro výpočet vhodné tloušťky materiálu v konkrétních případech je možné kontaktovat naše technické oddělení STŘECH COMAX®. 

VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ A KOTVÍCÍ PRVKY KE KRYTINĚ COMAX TRAPÉZ


Předpokladem dlouhé životnosti a bezchybného fungování střešního nebo stěnového pláště je kvalita povrchové úpravy a kvalita materiálu použitého při výrobě trapézových profilů. Rovněž důležitá je kvalita příslušenství a doplňků použitých při samotné realizaci.  

STŘECHY COMAX® díky spolupráci s předními výrobci spojovacích prvků, bezpečnostních prvků, těsnění, tmelů a pojistných hydroizolačních vrstev vždy zabezpečí kompletní dodávku vhodného materiálu. Samozřejmostí je dodání veškerého střešního lemování vyrobeného na zakázku; tabule plechu a svitky v délkách i tloušťkách dle požadavku zákazníka. 

VHODNÉ ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TRAPÉZOVÝCH KRYTIN


Pro správné fungování střešního pláště s použitím difuzně uzavřených velkoformátových krytin, jako jsou trapézové profily, je důležitá vhodná dimenzace  ventilační mezery a otvorů pro vstup a výstup ventilace. Dimenzace ventilační mezery nad pojistnou hydroizolační vrstvou střechy s doporučenou výškou větraného hřebene v souladu přílohou E normy ČSN 731901 : 2011 Navrhování střech. Pro doporučení nastavení vhodné ventilační mezery je vhodné určit  sklon střechy, délku krokve, zvýšené požadavky dle konstrukce střechy atd. Pro podrobnosti kontaktujte naše technické oddělení. 

FASÁDNÍ A STĚNOVÉ PROFILY COMAX TRAPÉZ


Trapézové plechy COMAX s vyšším profilem jsou vhodným řešením pro opláštění a zastřešení větších komplexů budov, sportovních, skladových a výrobních hal. Díky přesné délce profilu dle projektové dokumentace stavby dokážeme připravit kladečské plány střešního pláště i opláštění budov s přesným osazením oken, dveří a jiných prostupů. Výroba trapézu je šitá na míru zakázky a může být expedována v několika etapách dle fáze výstavby. Tímto krokem eliminujeme prostřih materiálu a šetříme další náklady spojené s montáží krytiny.


ANTIKONDENZAČNÍ ÚPRAVA
TREPÉZOVÝCH PROFILŮ COMAX®


Antikondenzační folie (FILC), vyrobená z netkané textilie, je propletena množstvím černo-bílých vláken, mezi kterými vznikají malé komůrky, které mají za úkol absorbovat kondenzát a po venkovním oteplení jej opět odpařit zpět do místnosti/haly. Hlavní funkcí fólie je absorpce vody, redukce hluku, odolnost proti mikroorganismům a prevence poškození zboží skladovaného v prostoru s jednoduchou střešní skladbou.


Fólie se používá na vnitřní stranu trapézových plechů COMAX® a jejím účelem je zabránit skapávání kondenzátu do vnitřních prostor budovy. Používá se zejména v nezateplených skladech, kde se na vnitřní straně trapézového plechu z důvodu změn venkovní teploty tvoří kondenzát. Úprava je hojně používána v zemědělských objektech, kde z důvodu vysoké koncentrace vlhkosti z ustájených zvířat vzniká u stropu velká kondenzace i u zateplených staveb.

OHÝBAČKA TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ - FALZSIDV německé směrnici IFBS (Industrieverband fur Bausysteme in Metalileichtbau) pro návrhy a provádění střech u ocelových trapézových profilů z roku 2005 je předepsáno:


  1. Ohnutí spodní vlny trapézového profilu u okapu směrem dolů. Ohýbáním spodní vlny krytiny "dolů" se zamezí tvorbě nečistot a sníží se riziko přetékání žlabů nečistot a sníží se riziko přetékání žlabů při přívalových deštích.
  2. Ohnutí spodní vlny trapézového profilu u hřebene střechy směrem nahoru. Ohýbáním spodní vlny krytiny "nahoru" se zamezí průchodu větrem hnané vody pod střechu hřebene.FALZSID - COMAX TRAPÉZ:

TR 18 - Ohýbací sada T 71

 TR 35 - Ohýbací sada T110

 TR 40 - Ohýbací sada T119

TR 50  - Ohýbací sada T130

MODERNÍ PROFILOVACÍ LINKY
PRO VÝROBU
TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ VE VELVARECH


Trapézové plechy jsou tvarovány na moderních profilovacích linkách ve Velvarech nedaleko Prahy. Odtud jsou expedovány a dodávány nejen na český trh. Ve 2. polovině roku 2017 byla instalována zbrusu nová linka pro výrobu trapézových profilů TR-40 a TR-50. STŘECHY COMAX® tak nabízí základní konstrukční materiál pro velkoplošné krytí šikmých střech a fasád  i v případě rozlehlých výrobních, skladových i komerčních budov.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu