Banner - ČeskýVýrobek.cz

TRAPÉZOVÉ PROFILY OD VÝROBCE STŘECHY COMAX®


Výrazný tvar trapézových profilů s jedinečnou povrchovou úpravou od výrobce STŘECHY COMAX®, v kombinaci s jednoduchým a vysoce efektivním krytím větších střešních ploch a fasád.Trapézové plechy patří k tradičním stavebním prvkům, které se používají především k zastřešení větších střešních ploch zemědělských nebo průmyslových objektů. Ve většině případů je trapézový plech s vyšším profilem základním konstrukčním prvkem. Další uplatnění nacházejí trapézové profily různých velikostí jako fasádní panely, stěnové profily, podhledy, ztracená bednění, ploty atd..

Středisko STŘECHY COMAX® s výrobním závodem ve Velvarech v současné chvíli vyrábí čtyři typy trapézových profilů s označením TR-18TR-35, TR-40 a TR-50. Veškeré tyto profily jsou vhodné svým použitím, pro zastřešení šikmých střech. Trapézový profil s označením TR 18 často nachází své uplatnění jako fasádní panel k opláštění větších areálů výrobních, komerčních i zemědělských budov

Trapézové profily COMAX®  jsou tvarovány na moderní profilovací lince ve Velvarech, která byla v roce 2017 doplněna o novou linku pro výrobu trapézových profilů TR-40 a TR-50, které jsou dalšími vhodnými konstrukčními, střešními profily s ještě vyšší únosností . Profilováním s přesnými přístřihy délek uvedených v kladečském plánu získáme rozměry trapézového plechu přesně stanovené pro konkrétní konstrukci střechy, popř. fasády.

Aluzinkové trapézové plechy COMAX® Vyšší stupeň ochrany s velice efektivním vzhledem, pro stavby bez nároku na lakovaný materiál. 


Přírodní provedení materiálu s katodickou ochrannou Aluzinku s mimořádnou antikorozní odolností. Pro dělení tohoto materiálu na stavbě platí stejná pravidla jako pro lakovaný materiál od společnosti Metal Trade Comax, a.s. Je zakázáno používání více úhlové brusky a podobného nářadí. Díky rovnému střihu nůžek je zabezpečena samo-hojivá schopnost Aluzinku. Ten zabezpečí na střižené hraně ochrannou vrstvu v podobě hnědé patiny a neobjeví se rez. Není proto nutné dodatečně ošetřovat řezné hrany. 

Aluzinkové trapézové profily všech typů Tr18, Tr35, Tr40, Tr50, v tloušťkách od 0,6/0,75/0,88 mm (Tr18 - pouze v provedení 0,6 mm). Výrobky s povlakem hliník-zinek (AZ). Výrobky se dodávají s obvyklým květem v provedení povlaku, který má kovový lesk.- povlak AZ 150 AE

POUŽITELNOST TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ JIŽ OD 8° SKLONU STŘEŠNÍCH PLOCH


TRAPÉZOVÉ STŘEŠNÍ A KONSTRUKČNÍ PROFILY OD STŘECHY COMAX®


Pestrá paleta základních odstínů ve všech povrchových úpravách pro hliníkové i ocelové pozinkované trapézové profily dává možnost výběru barevného odstínu na zakázku, to je ideální příležitost pro využití trapézových profilů COMAX® ve firemních barvách na opláštění budov, zastřešení hal, ale také pro interiérové krytí podhledů a zateplených stěn.


Trapézové profily se v závislosti na tloušťce vstupního materiálu, tvaru a výšce profilu rozdělují na konstrukční profily, stěnové a střešní profily. Pro konkrétní použití daného materiálu v dané situaci je vždy nutné posoudit vhodnost daného profilu dle hodnot se statickými tabulkami. 

Výpočet uvedený v projektové dokumentaci stavby uvádí přesnou a maximální možnou vzdálenost podpěr střešní konstrukce v závislosti na výšce trapézového profilu, tvaru střechy, sněhové oblasti, atd.. Pro výpočet vhodné tloušťky materiálu v konkrétních případech je možné kontaktovat naše technické oddělení STŘECH COMAX®. 

VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ A KOTVÍCÍ PRVKY KE KRYTINĚ COMAX TRAPÉZ


Předpokladem dlouhé životnosti a bezchybného fungování střešního, nebo stěnového pláště je kvalita povrchové úpravy a kvalita materiálu použitého při výrobě trapézových profilů. Rovněž důležitou se ale stává kvalita příslušenství a doplňků použitých při realizaci samotné. STŘECHY COMAX® díky spolupráci s předními výrobci spojovacích prvků, bezpečnostních prvků, těsnění  tmelů a pojistných hydroizolačních vrstev, vždy zabezpečí kompletní dodávku vhodného materiálu. Samozřejmostí je dodání veškerého střešního lemování vyrobeného na zakázku, tabule plechu, svitky v délkách i tloušťkách dle požadavku zákazníka. 

VHODNÉ ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TRAPÉZOVÝCH KRYTIN


Pro bezchybné fungování střešního pláště s použitím difuzně uzavřených velkoformátových krytin jako jsou trapézové profily je důležitá vhodná dimenzace  ventilační mezery a otvorů pro vstup a výstup ventilace. Dimenzace ventilační mezery nad pojistnou hydroizolační vrstvou střechy s doporučenou výškou větraného hřebene v souladu přílohou E normy ČSN 731901 : 2011 Navrhování střech. Pro doporučení nastavení vhodné ventilační mezery je vhodné určit  sklon střechy, délku krokve, zvýšené požadavky dle konstrukce střechy atd. pro bližší informace kontaktujte naše technické oddělení. 

FASÁDNÍ A STĚNOVÉ PROFILY COMAX TRAPÉZ


Trapézové plechy COMAX s vyšším profilem jsou vhodným řešením pro opláštění a zastřešení větších komplexů budov, sportovních, skladových a výrobních hal. Díky přesné délce trapézového profilu dle projektové dokumentace stavby dokážeme připravit kladečské plány střešního pláště i opláštění fasád budov s přesným osazením oken, dveří a jiných prostupů. Výroba trapézu je šitá na míru zakázky a může být expedována v několika etapách dle fáze výstavby. Tímto krokem eliminujeme prostřih materiálu a šetříme další náklady spojené s montáží krytiny.


ANTIKONDENZAČNÍ ÚPRAVA TREPÉZOVÝCH PROFILŮ COMAX®


Antikondenzační folie (FILC), vyrobená z netkané textilie, která je propletena množstvím černo-bílých vláken, mezi kterými vznikají malé komůrky, které mají za úkol absorbovat kondenzát a po venkovním oteplení jej opět odpařit zpět do místnosti, haly. Hlavní funkcí fólie je absorpce vody, redukce hluku, odolnost proti mikroorganismům a prevence poškození zboží skladovaného v prostoru s jednoduchou střešní skladbou.


Fólie se používá na vnitřní stranu trapézových plechů COMAX® a jejím účelem je zabránit skapávání kondenzátu do vnitřních prostor budovy. Používá se zejména v nezateplených skladech, kde se na vnitřní straně trapézového plechu z důvodu změn venkovní teploty tvoří kondenzát. Úprava je hojně používána v zemědělských objektech, kde z důvodu vysoké koncentrace vlhkocsti z ustájených zvířat vzniká u stropu velká kondenzace i u zateplených staveb.

OHÝBAČKA TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ - FALZSIDV německé směrnici IFBS (Industrieverband fur Bausysteme in Metalileichtbau), pro návrhy a provádění střech u ocelových trapézových profilů z roku 2005 je předepsáno:


  1. Ohnutí spodní vlny trapézového profilu u okapu směrem dolů. Ohýbáním spodní vlny krytiny "dolů" se zamezí tvorbě nečistot a sníží se riziko přetékání žlabů nečistot a sníží se riziko přetékání žlabů při přívalových deštích.
  2. Ohnutí spodní vlny trapézového profilu u hřebene střechy směrem nahoru. ohýbáním spodní vlny krytiny "nahoru" se zamezí průchodu větrem hnané vody pod střechu hřebene.FALZSID - COMAX TRAPÉZ
TR 18 - Ohýbací sada T 71, TR 35 - Ohýbací sada T110, TR 40 - Ohýbací sada T119, TR 50  - Ohýbací sada T130,


MODERNÍ PROFILOVACÍ LINKY PRO VÝROBU TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ VE VELVARECHTrapézové plechy jsou tvarovány na moderních profilovacích linkách ve Velvarech nedaleko Prahy. Odtud jsou následně expedovány a dodávány nejen na český trh. V druhé polovině roku 2017 byla instalována zbrusu nová linka pro výrobu trapézových profilů TR-40 a TR-50. Nově STŘECHY COMAX® budou moci nabídnout základní konstrukční materiál pro velkoplošné krytí šikmých střech a fasád větších výrobních, skladových i komerčních budov.