Střecha v zimě
18. 10. 2023

Je Vaše střecha připravena na sníh?

 

Zákonné předpisy ukládají provozovatelům budov zajistit bezpečnost v budovách i jejich okolí.

Toho je možné dosáhnout nejen úpravou provozu restrikcí pohybu osob na střeše a v okolí budovy, ale velice elegantně i pomocí systémů pro zadržení sněhu na střeše. V zásadě rozeznáváme systémy plošné a liniové. Zatím co plošné systémy pokrývají plochu střechy drobnými háky, které zvyšují soudržnost sněhové, nebo ledové pokrývky s krytinou, liniový systém je podle názvu tvořen řadami trubkových, nebo žebříčkových zábran připevněných k nosné konstrukci střechy. Společné oběma systémům je, že nejsou schopné zastavit střešní lavinu, ale zabraňují jejímu vzniku. Proto je nezbytné na větších střešních plochách montovat několik řad liniových zachytávačů. Doplňky liniových zachytávačů, pro hladké střešní krytiny jsou rozražeče ledu, které zabraňují ledovým plotnám, které vznikají v jarním období tání, v podjetí pod liniovým zachytávačem.

Jednotrubkový sněhový zachytávač
Dvoutrubkový sněhový zachytávač
Detaily uchycení
Zachytávače dodáváme i ve vámi požadované barvě

Sněhové zachytávače jsou účinné od spádu střešní plochy 10° a největší zatížení přenášejí (dle typu střešní krytiny) při spádu kolem 50°. U strmých střech, na kterých se sníh neudrží je montáž sněhových zábran zbytečná - sněhové laviny na nich nevzniknou. V závislosti na typu krytiny a spádu střešní plochy je rozestup jednotlivých řad liniových zachytávačů od 4 do 1,5m ve směru spádu střechy. Nejnižší řada sněhových zachytávačů se nemontuje přímo nad okap, ale až nad převisem střechy (tam, kde je již tepelná izolace).

Systém sněhových zachytačů rozhodně neslouží k bezpečnostnímu zajištění pracovníků na střeše.

U hladkých střešních krytin je možné montovat liniové sněhové zachytávače bez narušení jejich celistvosti. Držáky liniových zachytávačů se přichycují sevřením na dvojité drážky, nebo zámky krytiny, což je velice výhodné. Při dodatečné montáži však hrozí nebezpečí, že držák svým sevřením omezí pohyblivost posuvných příponek umístěných přímo pod držákem, což se negativně projeví na jejich funkci. Sněhové zachytávače je tedy nejvhodnější montovat zároveň se střešní krytinou, kdy je možné ideálně přizpůsobit i kotvení střešní krytiny.

Sněhové rozražeče na střešní krytině BoCo 330
Trubkové zachytávače ladí s krytinou a takřka nenarušují její vzhled

Montáž sněhových zachytačů zlepšuje tepelnou izolaci budovy (sníh jako tepelná izolace), zvyšuje však nároky na nepropustnost vody střešního pláště v období tání sněhu (na střeše stojí voda). Střešní souvrství by proto mělo obsahovat funkční doplňkovou hydroizolaci. Také dimenzování nosné konstrukce budovy musí být přizpůsobeno faktu, že sníh na střeše zůstane, což platí zejména pro oblasti s vysokou sněhovou pokrývkou.

Z hlediska vzhledového a architektonického se mohou zdát sněhové zachytávače nežádoucí, ale mějme na paměti, že sněhové zachytávače nezvyšují pouze bezpečnost osob v okolí budovy, ale chrání před poškozením také vlastní střechu a zařízení budovy. Týká se to typicky střešních oken, solárních a fotovoltaických panelů, ale i vlastní krytiny, která může být poškozena pádem laviny z výše situované střešní plochy.

Vzpěra protisněhové mříže
Sněhový rozražeč - BoCo 330

 

Detail žebříku
Trubkové sněhové zábrany - hliníkové

Sněhové zachytávače, jako další součást střešního pláště musí být s ostatními materiály použitými ve střeše elektrochemicky slučitelné. Žádoucí není ani vzájemné ovlivňování barevnosti. Sněhové zachytávače od STŘECH COMAX® jsou stejně jako ostatní doplňky plně kompatibilní se všemi střešními krytinami COMAX®

A co Vy? Máte střechu připravenou na zimu?

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zachytávačů, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou linku, kde Vám ochotně poradí a případně doporučí ten nejlepší postup k přípravě Vaší střechy na zimu.

Telefon: +420 315 730 220

E-mail: velvary@strechycomax.cz

máte zájem

A co Vy? Máte střechu připravenou na zimu?

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zachytávačů, neváhejte se obrátit.

velvary@strechycomax.cz +420 999 000 999