Jak správně manipulovat a skladovat plechovou střešní krytinu?

Někdy se stává, že při stavbě či rekonstrukci domu dojde k prodlení, a proto je potřeba plechovou krytinu na nějaký čas uskladnit. Zde hrozí riziko, že nevhodně uskladněný materiál může být znehodnocen, případně se sníží jeho životnost. Pokud by se voda či jiná kapalina dostala mezi plechy (zatečení nebo kondenzace), mohla by proběhnout chemická reakce a vytvořily by se na nich bílé fleky (tzv. bílá koroze) nebo jiné problémy s povrchovou úpravou. 

Střechy COMAX zajišťují dodání plechové krytiny k zákazníkovi na místo určení, kdy dopravu zajišťujeme nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. Z důvodu bezpečnosti a ochrany před poškozením při přepravě je krytina důkladně zabalena a dodávána na dřevěných paletách, na kterých je ukládaná od nejdelších kusů po nejkratší. 

V případě, že je nutné krytinu před pokládkou uskladnit, umístěte ji do větraného objektu, kde nedochází k velkým změnám teploty ani vlhkosti a je ponechte ji odkrytou s volným přístupem vzduchu ke všem vrstvám. Krytinu také rozhodně neskladujte v blízkosti agresivních chemických látek a materiálů. Takto lze krytinu skladovat maximálně 3 měsíce od data výroby!

 

Dodržujte prosím následující pokyny pro vykládku a skladování

  1. Před vykládkou krytiny:
  • Zkontrolujte balení, zda je kompletní a nepoškozené.
  • Závady ihned zaznamenejte do zasílacích dokumentů a uveďte své jméno a příjmení. 
  • Případnou závadu ihned oznamte vašemu obchodníkovi. Reklamace se uplatňují přes konkrétního obchodního zástupce a po vyhodnocení postupují dál na reklamační oddělení společnosti

Dodatečná reklamace nebude uznána, protože bude vycházeno z předpokladu, že závada vznikla až po vykládce.

  1. Při vykládce použijte vázací popruhy pomocí vahadla

Aby se zabránilo vysmeknutí balíku, dbejte na to, aby balík byl při vykládce v rovnováze. Zabraňte průhybu a otřesům. Při vykládce pomocí vázacích popruhů, musí být na horní straně balíku použit úhel pro ochranu hrany materiálu.

  1. Skladujte v suchu

Aby bylo zaručeno odtékání kondenzované nebo dešťové vody, měly by být balíky uloženy do sklonu cca 5°. Aby nedošlo k deformaci prvku, je nutno balík vícenásobně podložit. Balíky zásadně skladujte pod střechou.

  1. Používejte distanční hranoly

Doporučujeme neukládat na sebe více než dvě sady balení. Aby se zabránilo poškození povrchu, musí být použity distanční dřevěné hranoly. Při dodávce pozinkovaných konstrukčních prvků je tvorba bělostné koroze ze záruky vyloučena.

  1. Sejměte včas ochrannou fólii

Ochrannou fólii je nutno odstranit do tří týdnů od instalace krytiny. Kromě toho je nutno zabránit dopadu přímého slunečního záření, protože jinak po stáhnutí fólie může dojít k poškození povrchu. Doporučená teplota materiálu při snímání ochranné folie: 10 - 35°C

Upozorňujeme, že body výše je nutné bezpodmínečně dodržet. Pokud dojde k poškození krytiny způsobeným nesprávnou vykládkou či skladováním, nelze v tomto případě brát ohled na případné reklamace. 

máte zájem

A co Vy? Máte střechu připravenou na zimu?

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zachytávačů, neváhejte se obrátit.

velvary@strechycomax.cz +420 999 000 999