Systémové řešení rekonstrukcí plochých střech je vhodné i pro instalaci fotovoltaiky

Firma Střechy 92 systém RpSt provádí více jak 25 let, dnes již s více než 1 300 realizacemi v Česku a na Slovensku. Jedná se o systém zastřešení plochých střech spojující výhody dřevěné nosné konstrukce a ocelových střešních krytin s lakovanou povrchovou úpravou a dlouhodobou životností. Tento systém se instaluje nad původní plochou střechu s ponecháním všech stávajících střešních vrstev.

Nosnou konstrukci vrchního pláště takto vzniklé dvouplášťové sedlové či valbové střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky a LVL-vaznice. Vazníky a vaznice jsou ekologicky konstrukčně chráněny vysušením a hoblováním.

Profilovaná plechová střešní krytina COMAX Trapéz je vyrobena z vysoce jakostního PU-lakovaného ocelového plechu se zárukou na funkčnost 50 let. Ukotvení krytiny COMAX Trapéz k LVL-vaznicím je vždy v horních vlnách trapézu přes utěsňující kaloty. Velký důraz je také kladen na všechny prostupy přes trapézovou krytinu, které jsou prováděny tekutou hydroizolací Kemper bez nutnosti použít k utěsnění prostupu rizikové tmelení.

Kombinace použití vysoce kvalitní střešní krytiny, hoblovaných vazníků a LVL-vaznic, ukotvení pomocí kalot a prostupy v Kemper systému umožňují provádět RpSt systém s 15letou zárukou na práci. Současně je ke každé cenové nabídce RpSt přiložena zpracovaná vizualizace budoucího vzhledu předloženého návrhu.

Nedojde k narušení statiky domu?

RpSt je velmi lehký typ dvouplášťové střechy s minimálním přitížením stávajícího objektu (zhruba 20 kg/m2). Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na dostatečné zajištění nosné konstrukce před účinky „sání větrem“. Projekt je pod dohledem autorizované osoby v oblasti statiky a dynamiky staveb. Každý vazník respektuje stávající nosný systém panelového domu a je rozmístěn a ukotven pouze nad nosnými zdmi, tzn., že nezatěžuje střešní panely.

Proč zrovna plechová krytina COMAX Trapéz?

Použití lehké lakované profilované ocelové krytiny s sebou přináší mnoho nesporných výhod. Základním materiálem pro výrobu krytiny COMAX je kvalitní ocelový plech v konstrukční jakosti o tloušťce 0,6 mm opatřený několika ochrannými vrstvami po obou stranách a svrchní vrstvou polyuretanu v tloušťce 55 ųm. Taková úprava zajišťuje nejen dlouhodobou životnost celého systému, ale umožňuje také budoucí instalaci solárních panelů na nově vybudované střeše. Plech je profilován do tvaru trapézu a vzniká tedy snadno pochůzná střešní krytina, která umožňuje snadné provádění kontroly prvků nacházejících se na střeše (společná STA, satelity, nátěry strojoven výtahu). Kvalitní vrchní povrchová úprava polyuretanovým lakem také zabezpečuje, že sníh, voda, mech, listy či běžné průmyslové znečištění nezpůsobí žádné škody. Systém RpSt využívá rovněž výhody velmi nízké hmotnosti krytiny. Součástí dodávek střešní krytiny COMAX je také velká škála doplňků (okapový systém, oplechovaní, závětrné lišty, hřebenáče, střešní výlezy, sněhové zábrany, střešní lávky, žebříky), které jsou plně kompatibilní se střešní krytinou.

Jaká je životnost celého systému?

RpSt systém je navržen a prováděn tak, aby jeho životnost dosahovala 50 a více let a současně, aby převyšovala životnost panelového či zděného domu. 

Výhody systému RpSt:

 • s postupem doby, bez nutnosti dalších vynucených oprav jako u ploché střechy, se jedná jednoznačně o nejlevnější variantu opravy ploché střechy,
 • odstraníte problémy se zatékáním do stávající ploché střechy – několikanásobná životnost oproti ploché střeše,
 • odstraníte problémy s promrzáním, popřípadě přehříváním podstřešních bytů,
 • prodloužíte životnost celého objektu a zhodnotíte celý dům i jednotlivé bytové jednotky,
 • získáte moderní, funkční a cenově dostupné řešení vašich problémů se zatékající střechou,
 • maximální kontrolovatelnost střechy po celou dobu používání,
 • žádné přitížení stropních panelů,
 • dokonalé ukotvení nosného systému střechy a možnost budoucího zateplení střechy,
 • odpadá nákladná likvidace stávajících vrstev ploché střechy,
 • systém umožňuje budoucí instalaci FVE v rovině střechy bez dodatečných opatření a omezení.

COMAX Trapéz se vyznačuje (zvlášť do rámečku):

 • ocelovým jádrem,
 • vysokou životností,
 • univerzálními konstrukčními vlastnostmi,
 • vysokým nánosem zinku splňujícím parametry ČSN,
 • prémiovou povrchovou úpravou COMAX PUR/PA,
 • rubovým ochranným lakem o vyšším nánosu, než je standardem,
 • od 400 m2 možností odstínu na přání,
 • vysokou kvalitou českého výrobce.

Kromě existujících výhod šikmého přestřešení oproti ploché variantě se při instalaci FVE na šikmou střechu vyřeší všech osm dále popsaných bodů pro tzv. ideální plochou střechu. Mimoto je obecně známo, že na šikmou střechu lze umístit takřka 2x tolik FVE panelů než na původní plochou střechu.

Varianta šikmého zastřešení vyřeší problémy se (také zvlášť do rámečku):

1. spádováním ploché střechy,
2. zbytkovou životností krytiny,
3. statikou panelů,
4. tuhostí horní vrstvy hydroizolace,
5. kvalitou detailů,
6. zabudovanou vlhkostí,
7. požární odolností hydroizolace,
8. překážkami pro instalaci.

Výsledkem je velmi kvalitní řešení od společností Střechy 92, s.r.o., a českého výrobce plechových střech Střechy COMAX. 

Článek byl publikován v březnovém vydání časopisu Střechy Fasády Izolace

máte zájem

A co Vy? Máte střechu připravenou na zimu?

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zachytávačů, neváhejte se obrátit.

velvary@strechycomax.cz +420 999 000 999